Αρχική > Δομές υποστήριξης

Δομές υποστήριξης

Στην Ελλάδα υπάρχει μια πληθώρα υποστηρικτικών δομών που μπορούν να σας βοηθήσουν σε διάφορες φάσης της επιχειρηματικής σας ιδέας. Παρακάτω θα βρείτε μια χαρτογράφηση αυτών, ταξινομημένες σε κατηγορίες όπως Τι είναι οι επιταχυντέςεπιταχυντές, Θερμοκοιτίδες - Εκκολαπτήρια (Incubators)θερμοκοιτίδες - εκκολαπτήρια, Τεχνολογικά Πάρκατεχνολογικά πάρκα, Συνεργατικοί χώροι (co-working spaces)συνεργατικούς χώρους, κοινότητες των πολιτών, καθώς και ειδικούς στην επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring & coaching). Αν εκπροσωπείτε κάποια δομή μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένη από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.