Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Ιδρύθηκε το 2003 με τη συνένωση τριών ανεξάρτητων Ινστιτούτων. Αποτελεί το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γνώσης, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου.