Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Οι επιστήμονες στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. εκτελούν έρευνα αιχμής με στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών και πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών στην υγεία και στις ασθένειες. Έχουν επίσης δεσμευτεί να συμβάλλουν στον τομέα της καινοτομίας στην ιατρική, με την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων.