Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας - ΙΝΑ

Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας - ΙΝΑ

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) έχει ως αντικείμενο την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα κα την ανάπτυξη καινοτομίας στο πεδίο της Αγροβιοτεχνολογίας, και έχει τρείς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς:
Βιοτεχνολογίας φυτών
Βιοδιαγνωστικής
Βιοτεχνολογίας τροφίμων και ποτών και ανάπτυξης νέων προϊόντων