Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)

Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Iνστιτούτο ιδρύθηκε το έτος 1979 υπό την επωνυμία ''Κέντρο Οργανικής Χημείας'' ως μια από τις έξι ερευνητικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στη συνέχεια, επεκτείνοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες και στον τομέα της Φαρμακευτικής Χημείας, μετονομάστηκε, το 1989, σε Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ).