Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΜΚΕ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΚΕ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Στόχοι της ΜΚΕ:

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας
Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα
Η ανάδειξη της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριοποίηση
Ο εντοπισμός και παρουσίαση καλών πρακτικών
Η παροχή γνώσης
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η υποστήριξη της μετατροπής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η υποστήριξη της ενσωμάτωσης της καινοτομίας στο επιχειρείν
Η υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από τους φοιτητές και αποφοίτους του Παν. Ιωαννίνων