Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Στόχος της διαδικτυακής πύλης είναι να αποτελέσει κύριο σημείο καθημερινής ενημέρωσης για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ελλάδα.