Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) λειτουργεί η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ,του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές και ενισχύουν τις δυνητικές επαγγελματικές προοπτικές τους.