Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη διασύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας.