Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Καστοριά( Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Καστοριά( Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Επιχειρηματικές Καινοτομίες: στοιχεία ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρήσεων