Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Κατεύθυνση 6: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Κατεύθυνση 6: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα