Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Κοζάνης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Καβάλας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Καστοριάς
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Κέρκυρας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Χίου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ιωαννίνων
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Χίου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής - Περαιάς
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Άρτας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Κοζάνης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Λακωνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Κοζάνης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση