Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής - Περαιάς
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής - Περαιάς
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Μαγνησίας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Λάρισας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Κοζάνης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αχαΐας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Σεμινάρια
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Καβάλας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Καστοριάς
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ροδόπης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Θεσσαλονίκης
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ξάνθης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα