Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Αχαΐας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Κεφαλληνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Λακωνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Σερρών
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ξάνθης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Κοζάνης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Μεσσηνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Ερευνητικά Κέντρα