Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αχαΐας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής - Περαιάς
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Κέρκυρας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Κοζάνης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Λάρισας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Καβάλας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Σάμου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής - Περαιάς
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αχαΐας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Χίου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Χίου
Μονάδες Καινοτομίας