Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Τέχνες, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Μεταφορές, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο