Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για ένα τρίμηνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές που θα υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Τέχνης θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους.