Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αχαΐας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Καβάλας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Σάμου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Λακωνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Μαγνησίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αχαΐας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ροδόπης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Κεφαλληνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής - Περαιάς
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Ιωαννίνων
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Σεμινάρια