Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Εκπαιδευτικοί φορείς & Ερευνητικά Κέντρα

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για πολλούς το κλειδί της επιτυχίας. Στην παρακάτω χαρτογράφηση μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση συναφή με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα εκπαίδευσης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Κοζάνης
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Μαγνησίας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Κοζάνης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής - Περαιάς
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Σερρών
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ιωαννίνων
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Κεφαλληνίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής - Περαιάς
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Καβάλας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Ηρακλείου
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αχαΐας
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Καβάλας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Καβάλας
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Ηρακλείου
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αττικής
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νομός Αττικής
Ερευνητικά Κέντρα
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Μονάδες Καινοτομίας
Νομός Αττικής
Σεμινάρια
Νομός Αχαΐας
Μονάδες Καινοτομίας