Αρχική > StartUps

StartUps

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις καταχωρημένες νεοφυείς επιχειρήσεις του δικτύου μας. Αν είστε μέλος κάποιας startup μπορείτε να την καταχωρήσετε δωρεάν και να προβάλετε στοχευμένα τη δραστηριότητα σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Υγεία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο, Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Λιανεμπόριο
Κλάδος: Υγεία
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Αναψυχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Media, Αναψυχή
Κλάδος: Media, Υπηρεσίες
Κλάδος: Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Υπηρεσίες
Κλάδος: Ενέργεια, Τεχνολογία