Αρχική > Σχετικά με το InnovationHub.gr

Σχετικά με το InnovationHub.gr

To InnovationHub.gr αποτελεί μία πλατφόρμα για την ενημέρωση και την επικοινωνία των εμπλεκόμενων παραγόντων για την ανάδειξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Μέσα από τις σελίδες του innovationhub.gr μπορείτε να δείτε την χαρτογράφηση του ελληνικού startup οικοσυστήματος και να δικτυωθείτε με αυτό. Συγκεκριμένα, στις ενότητες του innovationhub.gr μπορείτε:
 • Να δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ μέλους.
 • Να συνδεθείτε και να επικοινωνήσετε online με άλλα μέλη.
 • Να πλοηγηθείτε στα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας αλλά και στη διαθέσιμη εκπαίδευση που αφορά σε επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
 • Να ανατρέξετε σε θέσεις εργασίας που ζητούν άλλα μέλη.
 • Να δείτε τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.
 • Να βρείτε τους φορείς που χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Να δείτε τους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Να εντοπίσετε υποστηρικτικές δομές, όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, επιταχυντές, συνεργατικούς χώρους και υπηρεσίες mentoring.
 • Να πλοηγηθείτε στις τρέχουσες εκδηλώσεις για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
 • Να εντοπίσετε τους φορείς που καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο.
 • Να πλοηγηθείτε στις νεοφυείς επιχειρήσεις που υπάρχουν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
 • Να ενημερωθείτε για ειδήσεις που αφορούν σε startups.
 • Να διαβάσετε ιστορίες επιτυχίας και αποτυχίας άλλων μελών.
 • Να εντοπίσετε ζητήσεις και προσφορές υπηρεσιών άλλων μελών.
 • Να δημοσιεύσετε περιεχόμενο σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες.
Η δημοσίευση περιεχομένου από κάθε χρήστη επιβραβεύεται και δημιουργείται μία σειρά κατάταξης των μελών βάσει της συμμετοχής τους στο innovationhub.gr με το παρακάτω τρόπο:
 • Εγγραφή μέλους: 1 βαθμός συμμετοχής
 • Δημοσίευση είδησης: 2 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση αιτήματος ζήτησης: 10 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση παρεχόμενης υπηρεσίας: 10 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση δομής έρευνας ή εκπαίδευσης: 5 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού: 5 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση θέσης εργασίας: 10 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση φορέα χρηματοδότησης: 10 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση διαγωνισμού: 5 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση δομής υποστήριξης: 10 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση εκδήλωσης: 3 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση φορέα θεσμικού πλαισίου: 5 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση μελέτη περίπτωσης: 20 βαθμοί συμμετοχής
 • Καταχώρηση start-up επιχείρησης: 10 βαθμοί συμμετοχής