Αρχική > Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Η εύρεση χρηματοδότησης είναι ένα σημαντικό βήμα για κάθε επιχειρηματικη ιδέα. Παρακάτω θα βρείτε μια χαρτογράφηση των διαθέσιμων τρόπων χρηματοδότησης, ταξινομημένων σε επιμέρους κατηγορίες. Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα χρηματοδότησης μπορείτε να τον καταχωρήσετε δωρεάν. Εάν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο του innovationhub.gr μπορείτε να αιτηθείτε τη διαχείριση της καταχώρησης.