Αρχική > Κυβερνητικές ρυθμίσεις / Θεσμικό πλαίσιο

Κυβερνητικές ρυθμίσεις / Θεσμικό πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες κυβερνητικές υπηρεσίες που αφορούν σε ρυθμιστικά πλαίσια (πχ. νομοθετικά, φορολογικά) στην Ελλάδα και καθορίζουν την εθνική στρατηγική έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Αν είστε εκπρόσωπος κάποιου φορέα μπορείτε να τον καταχωρήσετε. Εναλλακτικά αν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο μας μπορείτε να αιτηθείτε να διαχειριστείτε την καταχώρηση.