Αρχική > Ζητήσεις

Ζητήσεις

Matchmaking: Αιτήματα για συνεργασία
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ζητήσεις που καταχωρήθηκαν από τα μέλη του Innovation Hub. Επιπλέον μπορείτε καταχωρήσετε τη δική σας ζήτηση. Το σύστημα θα εμφανίσει αυτόματα τις παρεχόμενες υπηρεσίες που ταιριάζουν στη δική σας ζήτηση, βάση της κατηγορίας στην οποία ανήκει.