Αρχική > Node > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης; > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
27% (4 ψήφοι)
Εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
13% (2 ψήφοι)
Συνεργασία με εκπαιδευτικά / ερευνητικά κέντρα
13% (2 ψήφοι)
Υποστήριξη από δομές επώασης και επιταχυντές
13% (2 ψήφοι)
Ευνοϊκό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο
33% (5 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 15