Αρχική > Node > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης; > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
14% (5 ψήφοι)
Εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
9% (3 ψήφοι)
Συνεργασία με εκπαιδευτικά / ερευνητικά κέντρα
11% (4 ψήφοι)
Υποστήριξη από δομές επώασης και επιταχυντές
9% (3 ψήφοι)
Ευνοϊκό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο
57% (20 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 35