Αρχική > Node > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης; > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
30% (3 ψήφοι)
Εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
0% (0 ψήφοι)
Συνεργασία με εκπαιδευτικά / ερευνητικά κέντρα
20% (2 ψήφοι)
Υποστήριξη από δομές επώασης και επιταχυντές
20% (2 ψήφοι)
Ευνοϊκό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο
30% (3 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 10