Αρχική > Node > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης; > Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
11% (6 ψήφοι)
Εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
7% (4 ψήφοι)
Συνεργασία με εκπαιδευτικά / ερευνητικά κέντρα
7% (4 ψήφοι)
Υποστήριξη από δομές επώασης και επιταχυντές
6% (3 ψήφοι)
Ευνοϊκό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο
69% (37 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 54