Αρχική > Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα καθώς και σε πανεπιστημιακούς φορείς διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Αν είστε εκπρόσωπος κάποιου φορέα μπορείτε να τον καταχωρήσετε. Εναλλακτικά αν είναι ήδη καταχωρημένος από το δίκτυο μας μπορείτε να αιτηθείτε να διαχειριστείτε την καταχώρηση.