Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2002 για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, στα πλαίσια των οποίων συμμετείχαν συνολικά 10.000 περίπου φοιτητές / φοιτήτριες.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιήθηκε για την περίοδο 2010 - 2015 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα υποστηρίζει κεντρικά τα 39 Τμήματα του Πανεπιστημίου που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ".