Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Σκοπός του Γραφείου είναι ο Συντονισμός και η Οργάνωση σε Κεντρικό Επίπεδο των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης που υλοποιούνται στο Δ.Π.Θ.