Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το ΓΡΑΠΑΣ, ως νέα μονάδα, θα έχει ως βασικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στα τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του.

4 σχόλια

Εικόνα InnovationHub Admin

Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο.

Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό σχόλιο.