Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου είναι πρωτίστως η αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την αναγωγή της σε ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μέσα από την συνέργεια με τις υπόλοιπες Δομές (Γ.Δ., Μ.Κ.Ε. και Δ.Α.ΣΤΑ.) καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας.