Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στα πλαίσια του προγράμματος.