Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) είναι εξάμηνης διάρκειας και νοείται ως ένα πλαίσιο εργασίας, κατά το οποίο οι ασκούμενοι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης και εμβαθύνουν τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες, που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης.