Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Εϊναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» υλοποιείται ως επιμέρους Πράξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.