Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος, συστήθηκε από το 2009 με ιδρυματική απόφαση και ξεκίνησε ουσιαστικά να λειτουργεί από 01-07-2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».