Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στόχος της δομής ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) είναι αφενός να συντονίζει και να διασυνδέει υπάρχουσες δομές (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Γραφείο Διασύνδεσης) αφετέρου να προσφέρει εργαλεία που θα διευκολύνουν τους φοιτητές/αποφοίτους στην πρόσβαση προς την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.