Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στόχος της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η βελτιστοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος μέσω της υποστήριξης του θεσμού σε όλα τα στάδια εφαρμογής του. Η πολυπλοκότητα εφαρμογής του θεσμού απαιτεί δραστηριότητες ενίσχυσης από την οργάνωση και δημιουργία σύγχρονου μηχανισμού ανεύρεσης θέσεων, την αξιολόγηση και επιλογή ασκουμένων και φορέων, την εποπτεία και έλεγχο μέχρι και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την προσαρμογή της εκπαίδευσης και των διαδικασιών για την βελτίωση του προγράμματος και σύνδεσης του με την παραγωγή. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται πολλαπλές δραστηριότητες ενώ για κάθε μία απαιτείται η υλοποίηση πολλαπλών δράσεων