Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πατρών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πατρών

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Ο κύριος στόχος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στον φοιτητή, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), με πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για το Ίδρυμα όσο για το φορέα απασχόλησης.