Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) το οποίο αποτελεί ένα από τα Ε.Π του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο – ΕΚΤ και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.H Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευση και αποτελεί έναν τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.