Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης T.E.I. Χαλκίδος-Τμήμα Λογιστικής

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης T.E.I. Χαλκίδος-Τμήμα Λογιστικής

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι έχει καταφέρει την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Εκπαιδευτικών και Παραγωγικών Φορέων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας προς όφελος και των δύο, καθώς συνδέει άμεσα την γνώση που απόκτησαν οι σπουδαστές στη διάρκεια των σπουδών τους με την παραγωγική διαδικασία στους χώρους εργασίας.