Αρχική > Διαγωνισμοί > Διαγωνισμός Bravo Sustainability Dialogue 2016

Διαγωνισμός Bravo Sustainability Dialogue 2016

Έτος διαγωνισμού:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY φιλοδοξεί να είναι ένας Χάρτης της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY δημιουργείται με στόχο να παρουσιάσει και να αποτελέσει σημείο αναφοράς ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας –Κοινωνίας. Θα είναι ΔΗΜΟΣΙΑ διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο και θα αποσταλεί σε Θεσμικούς Φορείς και Οργανισμούς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.