Αρχική > Διαγωνισμοί > Green Cluster Synergies Competition

Green Cluster Synergies Competition

Έτος διαγωνισμού:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ ανακοινώνει το GREEN CLUSTERSYNERGIES COMPETITION. Ένας εναλλακτικός επιχειρηματικός διαγωνισμός για ανεξάρτητους επιχειρηματίες, νεοσύστατες και υπάρχουσες εταιρείες - μέλη της Green Cluster - με σκοπό την καινοτομία.