Αρχική > Υποστήριξη > Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στόχο της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.