Αρχική > Υποστήριξη > Επιστημονικό Πάρκο AREA

Επιστημονικό Πάρκο AREA

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ιδρύθηκε σαν θερμοκοιτίδα για νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις (NTBFs). Το κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η παροχή υποδομών υψηλής ποιότητας καθώς και ο συνυπολογισμός των κατάλληλων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που θα στηρίξουν και θα προωθήσουν τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω διαδικασιών spin-off / spin-out και τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου, Ερευνητικών Κέντρων και της Βιομηχανίας.