Αρχική > Υποστήριξη > Athens Python Users Meetup

Athens Python Users Meetup

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Αυτή είναι η ομάδα συνάντησης του Python Users Group στην Αθήνα.