Αρχική > Υποστήριξη > Athens UX Community

Athens UX Community

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Αυτή είναι μια ομάδα για όσους ενδιαφέρονται για το user experience με την ευρύτερη έννοια: ερευνητές UX, σχεδιαστές UX, ερευνητές χρηστών και μηχανικοί ευχρηστίας, σχεδιαστές αλληλεπίδρασης, σχεδιαστές ιστοσελίδων και προγραμματιστές, επιχειρηματικοί αναλυτές και διευθυντές έργων, άτομα που ασχολούνται με το ψηφιακό μάρκετινγκ, ιδρυτές κ.λ.π. Όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και τα διαφορετικά υπόβαθρα είναι ευπρόσδεκτα.