Αρχική > Υποστήριξη > Bitcoin and Blockchain Meetup

Bitcoin and Blockchain Meetup

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η κοινότητά είναι μη κερδοσκοπική και εντελώς εθελοντική, ενωμένη από το ενδιαφέρον για την εξέλιξη των τεχνολογιών γύρω από το χώρο των bitcoins.