Αρχική > Υποστήριξη > Crowd Dialog Europe

Crowd Dialog Europe

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η πόλη της Αθήνας θα είναι η τρίτη πόλη που θα συγκεντρώσει τους "THE European Crowd experts".
Όλα οδηγούνται από έναν κοινό στόχο: ενεργοποιήστε το πλήθος για το κοινό καλό. Συμμετέχουν τα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη και εκπροσωπούνται από Εθνικούς Πατρόνους, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν ποικίλα σενάρια σχετικά με την ακαδημαϊκή κοινότητα την πολιτική.