Αρχική > Υποστήριξη > GDG Thessaloniki

GDG Thessaloniki

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η GDG Thessaloniki στοχεύει στη δημιουργία μιας ζωντανής και παραγωγικής κοινότητας με επίκεντρο την Google.