Αρχική > Υποστήριξη > Hellenic Venture Capital

Hellenic Venture Capital

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που σκοπό έχει την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη της, καθώς και την προστασία των επιχειρηματικών τους συμφερόντων.