Αρχική > Υποστήριξη > Iráklion Professional Development Meetup

Iráklion Professional Development Meetup

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η κοινότητα ασχολείται με αυτοβελτίωση, επαγγελματική ανάπτυξη, ηγεσία, επαγγελματική δικτύωση, επιχειρησιακή στρατηγική ·και επιχειρηματικότητα.