Αρχική > Υποστήριξη > Thessaloniki Verification and Testing Meetup

Thessaloniki Verification and Testing Meetup

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το πρόγραμμα Verification and Testing Meetup στοχεύει στη συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων (προγραμματιστών λογισμικού) και ερευνητών που ενδιαφέρονται για τη μοντελοποίηση και την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων. Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, επίσημες προδιαγραφές, αυτοματοποιημένες δοκιμές, δοκιμές βάσει μοντέλων και διάφορα εργαλεία.