Αρχική > Ενημέρωση > e-SKILLS FOR JOBS 2014

e-SKILLS FOR JOBS 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί την εκστρατεία e-Skills for Jobs 2014, που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους σε σχέση με την εργασία. Η εκστρατεία είναι μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες καταρτισμένους σε ψηφιακές δεξιότητες που - επί του παρόντος - δεν καλύπτεται, παρά το υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος στον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, καθώς και άλλες ευκαιρίες, που είναι διαθέσιμες για τα άτομα με ψηφιακές δεξιότητες - εκείνους όσους ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Από κοινού, αγορά, εκπαιδευτικοί φορείς και δημόσιες αρχές θα υλοποιήσουν ένα μεγάλο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων - καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου - για ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. Η εκστρατεία αυτή συντονίζεται από τον DIGITALEUROPE και το European Schoolnet, σε συνεργασία με εκατοντάδες εθνικούς και πανευρωπαϊκούς εταίρους και πολλούς μεγάλους εταίρους από τη βιομηχανία πληροφορικής.

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες, που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τους νέους και τους ανέργους, που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, που χρειάζονται υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Ενώ η Ευρώπη παλεύει με μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ για να βοηθήσουν την οικονομία της Ευρώπης να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Οι άνθρωποι με δυνατές ψηφιακές δεξιότητες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο να γίνει η Ευρώπη ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του 2014, η εκστρατεία e-Skills for Jobs 2014 θα τρέξει σε 30 χώρες της Ευρώπης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία e-Skills Week από το 2009 και στηρίζει θερμά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας, κεντρικές εκδηλώσεις, ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού, υλοποίηση δράσεων με τα αρμόδια υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σχολεία και μαθητές θα συνεργαστούν από κοινού για την οργάνωση μια σειράς δράσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκέψεις σχολείων και διαγωνισμούς, προκειμένου να αναδείξουν τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σημερινή κοινωνία και το ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά των ΤΠΕ.

Έχοντας αποκτήσει, πλέον, σημαντική εμπειρία και από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο DIGITALEUROPE, ο EITO και ο WITSA, ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στη συν-διαμόρφωση της νέας δράσης e-Skills for Jobs 2014, που υλοποιείται από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Ενδεικτικά, για την Ελλάδα, οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του e-Skills for Jobs 2014, από τον ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, για το 2014 είναι οι ακόλουθες: e-Skills for Jobs 2014 Opening event, e-Skills for Jobs 2014 Press events, Tech Open 2014, Tech forum: e-Skills for New Jobs, e-Skills and the role of Special Need Education, e-nnovation 2014, e-Skills Days και South-East Cluster Event.

Κομβικό σημείο, στο πλαίσιο της δράσης, αποτελεί η διοργάνωση του e-Skills for Jobs 2014 Opening Event, στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη συμμετοχή υψηλού κύρους προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη (Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι και Πολιτικοί, Επιχειρηματίες και Στελέχη όλων των κλάδων της οικονομίας, Διπλωμάτες, Στελέχη Επιμελητηρίων, Ακαδημαϊκοί, Δημοσιογράφοι, κ.ά.), οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους της Digital Agenda 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε:
Στην Ελλάδα:
Μύριαμ Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ, [email protected], 2109249540, 2109249541.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Jonathan Murray, Project Director, DIGITALEUROPE, [email protected], +3226095328
Alexa Joyce, Project Director, European Schoolnet, [email protected], +3227907554.