Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > ΕΛΙΑΜΕΠ : Eλληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΛΙΑΜΕΠ : Eλληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:
Σύνδεσμος: 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν εκφράζει, ούτε εκπροσωπεί συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Επιχειρεί μόνο να λειτουργήσει ως βήμα ελεύθερου διαλόγου και ως κέντρο παραγωγής και διακίνησης ιδεών - See more at: http://www.eliamep.gr/about-us/#sthash.4tdK2zKx.dpuf